Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
Os. Korfantego PU-11

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
Os. Korfantego PU-11

Generalny wykonawca:
Clearex Sp. z o.o.
ul. 16-ego lipca 28
41-506 Chorzów

Konsorcjant:
„Termoexpert” SA
ul. Broniewskiego 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Okres prac:
od kwiecień 2014 r. do grudzień 2016 r.

Lokalizacja:
Żory: osiedle 700-lecia Zor, osiedle Księcia Władysława, osiedle Korfantego, osiedle Pawlikowskiego, osiedle Sikorskiego – 53 budynki mieszkalne

Wartość inwestycji:
50 490 125,55 zł w tym wysokość uzyskanej do końca 2016r. premii termomodernizacyjnej w BGK 5 568 202,20 zł

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach w roku 2012 rozpoczęła realizację kompleksowego programu termomodernizacji budynków, związanego z dociepleniem wszystkich ścian zewnętrznych oraz stropodachu. Planowane zadanie obejmowało wykonanie prac na wszystkich 89 nieruchomościach mieszkalnych Spółdzielni. Prace modernizacyjne podzielono na V etapów i rozpoczęto na 13 budynkach w roku 2014. W latach 2015 i 2016 wykonano największą cześć programu: kompleksową termomodernizację na 40 budynkach mieszkalnych. Łącznie proces docieplenia nieruchomości zakończony został już dla 53 budynków (60% budynków) i dotyczył 71% lokali mieszkalnych w zasobach. W roku 2017 kontynuowany jest IV etap dotyczący kolejnych 20 nieruchomości, a w 2018 planuje się zakończenie procesu docieplając ostatnie 16 budynków.

Wraz z termomodernizacja na wszystkich budynkach realizowane były i są towarzyszące prace remontowe tj. remonty balustrad balkonowych, remonty wejść do budynków, wymiana stolarki okiennej, docieplenia stropów piwnic, a także prace poprawiające standard lokali: budowa instalacji antenowej pozwalającej na bezpłatny odbiór ogólnodostępnych programów cyfrowej telewizji naziemnej, programów radiowych oraz instalacji umożliwiającej podłączenie tunerów krajowych operatorów telewizji satelitarnej do zbiorczej anteny satelitarnej, a także budowa cyfrowych instalacji domofonowych.

Realizacja prac termomodernizacyjnych związana była także z analizą zapotrzebowania na moc cieplną dla każdego docieplanego budynku, którą zmniejszano do wartości wynikających z analiz.

Poza niekwestionowanym efektem estetycznym i wizualnym osiągniętym na zasobach, najbardziej znaczący jednak jest osiągnięty efekt ekologiczny i ekonomiczny, związany z ilością zamówionej mocy cieplnej i ilością zużytego ciepła w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach. Średnie zmniejszenie zużycia ciepła na poszczególnych docieplanych budynkach wynosiło ok. 28 %. Po zakończeniu dwóch pierwszych etapów termomodernizacji na zasobach (40 budynków), koszt ogrzewania wszystkich budynków mieszkalnych w skali roku zmniejszył się o ponad 3 mln.zł, co znacznie zmniejszyło także obciążenia mieszkańców z tego tytułu.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach we współpracy z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, złożył także wnioski o pozyskanie Świadectw Efektywności Energetycznej tzw. Białych Certyfikatów. Audyty w tym zakresie obejmowały m.in. nakłady poniesione na opisane wyżej remonty, spełniające wymagania Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551). W roku 2016 r. Spółdzielnia uzyskała Świadectwa Efektywności Energetycznej wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wartość 2 179,69 TOE, które po sprzedaży stanowiły istotny zwrot kosztów poniesionych na remonty.