Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych
w Zamościu przy ul. Jana Zamoyskiego nr 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 56, 58 i 60

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zamościu przy ul. Jana Zamoyskiego nr 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 56, 58 i 60

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Generalny wykonawca:
Zakład Remontowo-Konserwacyjny, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 51, 22-440 Zamość, „Wisterm” Bogumiła Mielnicka, 22-400 Krasnobród, ul. Hutki 18, WM Budowa Paweł Mielnicki, ul. Mikołaja Reja 20/18, 22-400 Zamość

Projektant:
Energetyczna Pracownia Inżynierska ERG Spółka Cywilna A. Życzyńska, G. Dyś, ul. Głęboka 10 lok. 35, 20-612 Lublin, Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe ASPOL Alicja Pysz-Szporko ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin, PS PROJEKT Piotr Siejka, ul. Kilińskiego 72, 22-400 Zamość

Okres prac:
07.01.2019 – 31.10.2021 r.

Lokalizacja:
Zamość, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 56, 58, i 60 oraz 30, 32A, 34A, 40, 42, 54

Wartość inwestycji:
17 079 324,65 zł

Przedmiotem inwestycji były prace wykonane na wymienionych budynkach mieszkalnych tworzących dwa zadania osiedlowe w kolorze „niebieskim” i „zielonym”. Powierzchnia terenu tych zadań wynosi łącznie 97 966 m2 i charakteryzuje się zróżnicowaną wysokością mieszczącą się między rzędnymi 222,52-225,19 m. n. p. m.. Budynki mieszkalne posiadają od dwóch do dziewięciu kondygnacji, a w obrębie jednego budynku różnica wynosi od jednej do dwóch kondygnacji. Budynki okalają ogródki przydomowe w poziomie parteru ogrodzone betonowymi parkanami. W poziomie parteru istnieją przejścia tunelowe dla pieszych. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są czynne i działające „kanały zbiorcze” instalacyjne (tzw. przełazowe) przebiegające pod całym osiedlem.

Projekt został podzielony na 2 etapy:

 • Etap I (os. zielone) obejmował termomodernizację budynków nr 48, 50, 52, 56, 58 i 60 o łącznej powierzchni użytkowej 11 925,88m2. 
 • Prace etapu I zostały zakończone 31.07.2020 r.
 •  
 • Etap II (os. niebieskie) obejmował termomodernizację budynków nr 28, 32, 34, 36 i 38 o powierzchni użytkowej 11 460,19 m2. 
 • Prace II etapu zostały zakończone 31.07.2021 r.

 • We wszystkich budynkach etapu I i II wykonano następujące prace:
 1. 1. ocieplono ściany zewnętrzne metodą lekką – mokrą w wybranym systemie, posiadającym Europejską aprobatę techniczną (ETA),
 2. 2. ocieplono stropodachy wentylowane nad ostatnią kondygnacją budynków materiałem termoizolacyjnym wełną mineralną granulowaną,
 3. 3. wykonano remont ścian, balkonów, instalacji odgromowej,
 4. 4. nadbudowano izolowane kominy wentylacyjne – 210 sztuk,
 5. 5. wykonano indywidualne, kompaktowe, dwufunkcyjne węzły cieplne wraz z wizualizacją pracy oraz adaptacją pomieszczeń (dostosowanie węzłów pod kątem ogólnobudowlanym i instalacyjnym),
 6. 6. wykonano instalacje elektryczne i zdalnego sterowania pracą węzłów oraz ich monitorowanie online,
 7. 7. zamontowano elektroniczne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania w budynkach nr 28, 34, 36, 48, 50, 52, 58, 60
 8. 8. zamontowano regulacyjne zawory podpionowe w budynku nr 32 i 48,
 9. 9. zamontowano zestaw hydroforowy dla zapewnienia wymaganego ciśnienia w budynkach nr 32 i 48,
 10. 10. wymieniono sieć ciepłowniczą niskich parametrów na sieć wysokich parametrów i zasilono nią wszystkie nowe węzły cieplne dwufunkcyjne w budynkach objętych projektem (na osiedlu zielonym – 217 metrów bieżących, na osiedlu niebieskim – 468 metrów bieżących).
  Ogółem termomodernizacji poddano 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wyżej wymienionym zakresem prac (323 mieszkania).

Wykonawca robót budowlanych został wybrany w wyniku przetargu ogłoszonego w prasie lokalnej i ogłoszenia na stronie internetowej spółdzielni oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl: Zakład Remontowo-Konserwacyjny, ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 51, 22-440 Zamość, zaś robót instalacyjnych konsorcjum firm: „Wisterm” Bogumiła Mielnicka, 22-400 Krasnobród, ul. Hutki 18 oraz WM Budowa Paweł Mielnicki, ul. Mikołaja Reja 20/18, 22-400 Zamość.

Biura projektowe opracowujące projekty budowlane i instalacyjne budynków zostały wybrane na podstawie ogłoszonego zapytania ofertowego:

 1. 1. Opracowanie audytów energetycznych – Energetyczna Pracownia Inżynierska ERG Spółka Cywilna A. Życzyńska, G. Dyś, ul. Głęboka 10 lok. 35, 20-612 Lublin.
 2. 2. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych sieci ciepłowniczych wysokich parametrów, węzłów wymiennikowych dwufunkcyjnych z systemem zdalnego zarządzania energią cieplną oraz montażu zaworów podpionowych – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe ASPOL Alicja Pysz-Szporko ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin.
 3. 3. Opracowanie projektów budowlanych termomodernizacji wyżej wymienionych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w oparciu o opracowanie audyty energetyczne – PS PROJEKT Piotr Siejka, ul. Kilińskiego 72, 22-400 Zamość.

Celem projektu jest obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym zmniejszenie kosztów dla mieszkania oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłów i gazów. Według wstępnych wyliczeń, oszczędności wynikające z ilości zużytego węgla na osiedlu niebieskim to średnio 694 kg na jedno mieszkanie o powierzchni użytkowej 63m2, zaś na osiedle zielone to 744 kg o identycznej powierzchni użytkowej na jedno mieszkanie. Odpowiada to ponad 6 wagonom węgla (360 ton) na obydwa zadania. W okresie jednego roku ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ zaoszczędzony węgiel przekłada się na mniejszy wskaźnik emisyjności zanieczyszczeń do środowiska i stanowi mniejsze wytworzenie pyłów.

Całkowita wartość projektu wyniosła 17 079 324,65 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej, które wynosiło 6 048 153,47 zł. Ponadto na osiedlu niebieskim i zielonych w latach 2009-2015 w budynkach nr 30, 40, 54 w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków wykonano docieplenie ścian zewnętrznych – termomodernizacja. W latach 2020-2021 w budynkach nr 30, 32A, 34A, 40, 42 oraz na osiedlu zielonym w budynku nr 54 zostały wykonane nowe indywidualne kompaktowe dwufunkcyjne węzły cieplne wraz z wizualizacją pracy oraz adaptacją pomieszczeń (dostosowanie węzłów pod kątem ogólnobudowlanym i instalacyjnym) jak również wykonano instalacje elektryczne i zdalnego sterowania pracą węzłów i ich monitorowanie, które w całości finansowane było ze środków własnych Spółdzielni Mieszkaniowej i mieszkańców.

Reasumując 11 budynków zostało objętych pełnym zakresem prac wymienionych w projekcie oraz 6 budynków gdzie zostały wykonane indywidualne węzły cieplne dwufunkcyjne z wykonaniem instalacji sieci cieplnej wysokich parametrów. Łącznie jest to 507 mieszkań.