Termomodernizacja budynku Fundamentowa 49/51 w Warszawie

Inwestycja Roku SBM Grenadierów

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja budynku Fundamentowa 49/51 w Warszawie

Zgłaszający:
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „GRENADIERÓW”

Inwestor:
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „GRENADIERÓW”

Generalny wykonawca:
STEBUD Stefan Kulpa

Projektant:
Mgr inż. Leszek Tischner

Okres prac:
Czerwiec 2020-listopad 2020

Lokalizacja:
Warszawa, ul. Fundamentowa 49/51

Wartość inwestycji:
1 850 674,62 zł

 

Termomodernizacja budynku Fundamentowa 49/51 w Warszawie.

W ramach inwestycji termomodernizacji budynku Fundamentowa 49/51 dokonano wiele usprawnień termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Wykonano:

  1. 1. nowe ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem, metodą lekką mokrą, poza ścianami loggii, po uprzednim demontażu istniejącej blachy trapezowej na ruszcie drewnianym oraz z dociepleniem gr 5cm dzięki czemu zmniejszono straty ciepła przez przegrody zewnętrzne,
  2. 2. ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu budynku styropianem ekstrudowanym, metoda lekka mokrą,
  3. 3. wykonano ocieplenie styropianu wentylowanego granulatem wełny mineralnej.


Dodatkowo wykonano:

  1. 1. modernizacje podestu dla osób niepełnosprawnych,
  2. 2. remont loggii/balkonów,
  3. 3. modernizacje instalacji CO. obejmującej jej wymianę i regulację, płukanie grzejników, montaż termostatyczny zaworów przygrzejnikowych i podpionowych zaworów regulacyjnych, remont rozdzielaczy, likwidacje odpowietrzenia centralnego dzięki czemu poprawiono sprawność systemu grzewczego.
  4. 4. wymianę drzwi wejściowych do budynku o mniejszym współczynniku „U” dzięki czemu zmniejszono straty ciepła przez przenikanie przez drzwi oraz poprawiono system wentylacji.


Projekt budowlany docieplenia elewacji i dachu, remontu balkonów/ loggii oraz wymiany stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Fundamentowej 49/51 w Warszawie sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej uwzględniając audyt energetyczny. Audyt energetyczny miał na celu wybór optymalnego wariantu termomodernizacji budynku mieszkalnego. Audyt rozważył opłacalność ocieplenia przegród budynku oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Docelowo wszelkie działania spowodowały zmniejszenie kosztów dostaw ciepła ponoszonych przez mieszkańców.

Ponadto należy nadmienić, iż kolorystyka budynku, nawierzchnia wokół budynku zbudowana z obrzeży betonowych i kostki sprawiły, ze estetyka budynku i terenu znalazła ogromne uznanie wśród mieszkańców bloku Fundamentowej 49/51, a także mieszkańców budynków sąsiadujących.