Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Morskie Oko 23 w Bielsku-Białej

Zgłaszający:
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23

Inwestor:
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23

Generalny wykonawca:
„IZOLBUD” Franciszek Nycz, Krzysztof Kania Spółka Jawna

Projektant:
Projektowanie i Nadzór Budowlany mgr inż. arch. Stanisław Osadziński, ul. Krakowska 110B, 32-551 Babice oraz Pracownia Projektowa „ARCHITEKTURA”, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 27

Okres prac:
05.10.2022 -28.12.2021 r.

Lokalizacja:
Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23

Wartość inwestycji:
3 295 657,75 zł

Budynek mieszkalny przy ul. Morskie Oko 23, wybudowanego w systemie Wk-70 na początku lat 80-tych minionego stulecia, 11 kondygnacyjny, o pow. zabudowy 1 109,83m2 i kubaturze 33 024,55m3, posiada cztery klatki schodowe, do których wejścia usytuowane są od strony zachodniej. Celem zadania, a zarazem przyczyną podjęcia jego realizacji była chęć ograniczenia zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów zakupu ciepła oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a także poprawa komfortu cieplnego w budynku i zwiększenie estetyki obiektu.

Termomodernizacja polegała na usunięciu istniejącego, starego ocieplenia ścian zewnętrznych budynku. Nowe ocieplenie zostało wykonane w systemie Arsanit Therma+ przy użyciu styropianu Atsanit Thermo Fasada Extra grubości 12 cm na wszystkich ścianach. Powierzchnia ścian docieplonych wyniosła 5 856,61 m2.

Wykonano również zamurowane części okien na klatkach schodowych i docieplenie powstających przegród – styropianem grubości 12 cm – pow. 45,76 m2. Podczas prac termomodernizacyjnych wykonano również odnowienie wcześniej ocieplonej elewacji północnej budynku, na której znajduje się mural KOZICA z 2015 r.

Efekt ekologiczny w postaci zmniejszonej emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery wynosi: pył – 28 kg/a, SO2 474 kg/a, NOx – 159 kg/a, CO – 199 kg/a przy zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej netto o cieplnej netto min. 464 GJ/a.

Inwestycja Roku konkurs Karpacka SM