Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego
w Świętochłowicach przy ul. Ślęzan 9-27

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Ślęzan 9-27 wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach

Generalny wykonawca:
„MR CONSTRUCTION” Sp. z o.o. w Gliwicach

Projektant:
Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt-Katowice” ze Świętochłowic

Okres prac:
07.01.2020 r. – 18.12.2020 r.

Lokalizacja:
Świętochłowice, ul. Ślęzan 9-27

Wartość inwestycji:
6 425 274,09 zł

Budynek wielorodzinny znajduje się w Świętochłowicach przy ul. Ślęzan 9-27 i jest częścią Osiedla „Brzezina”, które powstało w latach 1986-1992.

Budynek został oddany do użytku jako pierwszy na początku 1988 r. Składa się on z 11 segmentów IV i V kondygnacyjnych, a linia jego zabudowy przebiega z uskokami. Wybudowany został w technologii prefabrykowanej, a elewacja budynku pokryta została płytami acekolowymi.

Opracowanie projektu termomodernizacyjnego poprzedzone zostało wykonaniem audytu energetycznego, w którym określono optymalny wariant termomodernizacji budynku. Projekt swoim zakresem obejmował:

 1. 1. usunięcie z elewacji okładzin z płyt acekolowych wraz z rusztem i istniejącym
 2. 2. ociepleniem,
 3. 3. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z cokołem w technologii ETICS,
 4. 4. ocieplenie stropodachu od wewnątrz poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej,
 5. 5. ocieplenie stropodachu klatki schodowej,
 6. 6. wymianę okien w piwnicach,
 7. 7. remont posadzek balkonów, loggii, tarasów wraz z wymianą wszystkich balustrad,
 8. 8. zadaszenie balkonów, loggii i tarasów,
 9. 9. remont schodów zewnętrznych z
 10. 10. wymianą okładzin stopnic i wymianą balustrad,
 11. 11. wymianę pokrycia dachowego z blachy trapezowej na blachodachówkę,
 12. 12. przełożenie instalacji odgromowej pod ociepleniem,
 13. 13. wykonanie opaski wokół budynku,
 14. 14. wykonanie regulacji centralnego ogrzewania po przeprowadzonej termomodernizacji (przebudowa linii tranzytowej w budynku, zaślepienie grzejników w piwnicy oraz na klatkach schodowych pozostawiający tylko po jednym grzejniku w segmentach skrajnych, zamontowanie nowych rozdzielaczy, korekta nastaw zaworów termostatycznych, montaż pod pionami zaworów regulacyjnych, montaż nowych zaworów kulowych na podejściach pod piony, montaż na powrocie zaworów regulacyjnych, uzupełnienie izolacji termicznej, wyposażenie instalacji w układ dostosowania krzywej grzania w celu redukcji i stabilizacji parametrów pracy instalacji oraz kontroli zużycia ciepła).


Termomodernizacja budynku w sposób znaczący wpłynęła na jego estetykę oraz estetykę otoczenia. Pozwoliła również na osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego czyli zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku oraz usunięcie i utylizację prawie 80 ton materiałów zawierających azbest. Przewiduje się roczne oszczędności na centralnym ogrzewaniu w wysokości ok. 170 000,00 zł, co stanowi ok. 50% kosztów za c.o. przed termomodernizacją.