Termomodernizacja budynku: ocieplenie przegród zewnętrznych z remontem loggii,
wymianą balustrad oraz kolorystyką elewacji

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja budynku: ocieplenie przegród zewnętrznych z remontem loggii, wymianą balustrad oraz kolorystyką elewacji

Zgłaszający:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Klonowa 35C, 40-168 Katowice

Inwestor:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Klonowa 35C, 40-168 Katowice

Generalny wykonawca:
EKO-MED Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 26/3, 40-321 Katowice

Projektant:
Usługi Projektowe Architekt Anna Buczek, ul. Leleków 12/3, 40-534 Katowice

Okres prac:
15.04-30.12.2022 r.

Lokalizacja:
Katowice 40-169, ul. Wierzbowa 38-46

Wartość inwestycji:
2 814 832,00 zł

 

OPIS INWESTYCJI

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU – OCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH Z REMONTEM LOGGII, WYMIANĄ BALUSTRAD ORAZ KOLORYSTYKĄ ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO – PRZY UL. WIERZBOWA 38-46 W KATOWICACH, DZ. NR 42, 43, 44, 45/23

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania była termomodernizacja – ocieplenie przegród zewnętrznych budynku wraz z remontem loggii i wymiana balustrad, oraz kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wierzbowej 38-46 w Katowicach.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, 5-cio segmentowy, wybudowany w 1969 г. V – kondygnacyjny z podpiwniczeniem w 100%. Budynek zrealizowano w technologii wielkoblokowej „ELBISS – 12″

OPIS SZCZEGÓŁOWY BUDYNKU W/G PROJEKTU

Fundamenty – żelbetowe, monolityczne

Ściany piwnic – żelbetowe monolityczne gr. 30 cm.

Ściany zewnętrzne nośne (szczytowe) – prefabrykowane, z bloków pumeksobetonowych gr 25 cm od wewnątrz pustka powietrzna 2cm i wymurowana warstwa PGS gr. 6cm.

Ściany zewnętrzne osłonowe (podłużne) – murowane z bloczków PGS gr. 24cm,

Ściany podłużne w loggiach – murowane z bloczków PGS gr. 24cm,

Ścianki boczne loggii z prefabrykowanych bloków pumeksobetonowych gr. 20cm.

Ścianki działowe – murowane z cegły dziurawki gr. 6 i 12 cm oraz bloczków PGS gr. 6cm.

Stropy – nad piwnicami stropy gęstożebrowe DZ-3 gr. 23cm z płyta zbrojona dodatkowo, powyżej – stropy żelbetowe, prefabrykowane z płyt kanałowych gr. 24cm.

Stropodach – wentylowany, dach z prefabrykowanych płyt pianobetonowych gr. 12cm ułożonych na ściankach ażurowych poddasza. Odwodnienie na zewnątrz budynku.

ZAKRES PRAC:

 1. 1. demontaż istniejącego docieplenia styropianem wykonanego w 1998 г.,
 2. 2. docieplenie ścian w technologii ETICS płytami styropianowymi wg obowiązujących obecnie norm i przepisów z wykończeniem tynkiem silikonowym, –
 3. 3. ocieplenie ścian przyziemia do fundamentów, –
 4. 4 ocieplenie stropodachu części mieszkalnej i świetlików klatki schodowej i stropodachów świetlików klatki schodowej,
 5. 5. remont pokrycia dachu nad mieszkaniami wraz z remontem kominów i wymianą nasad kominowych na nowe z rewizją,
 6. 6. remont loggii obejmujący wymianę posadzek oraz balustrad stalowych,
 7. 7. remont schodów wejściowych do budynku z wymianą balustrad,
 8. 8. remont zadaszenia wejścia do klatek schodowych – wymiana,
 9. 9. wyrównanie terenu przy budynku, wykonanie opaski żwirowej,
 10. 10. kolorystyka elewacji budynku.
 11.