Termomodernizacja budynku – ocieplenie przegród zewnętrznych z remontem
oraz kolorystyką elewacji. Budynek mieszkalny – Katowice
ul. Daszyńskiego 15-17-19-21, dz. nr 4/49

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja budynku – ocieplenie przegród zewnętrznych z remontem oraz kolorystyką elewacji. Budynek mieszkalny – Katowice ul. Daszyńskiego 15-17-19-21, dz. nr 4/49

Zgłaszający:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Inwestor:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Generalny wykonawca:
EKO-MED Sp. z o.o., 40-231 Katowice, ul. Bohaterów Monte Cassino 26/3

Projektant:
Usługi Projektowe – Architekt – Anna Buczek, Katowice ul. Lelków 12/3

Okres prac:
08.07.2019-08.06.2020 r.

Lokalizacja:

Katowice, ul. Daszyńskiego 15-21

Wartość inwestycji:

4 391 493,00 zł

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania była termomodernizacja – ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z remontem elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 15-21 w Katowicach. Projekt obejmował docieplenie przegród zewnętrznych (ściany, stropy, fragmenty dachu) oraz naprawę ścian szkieletowych wykuszy. Remont tarasów, galerii oraz loggi.

Budynek jest III i IV – kondygnacyjny, podpiwniczony, 4 – segmentowy.

Zrealizowano go w 1993 roku w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne wykonano jako trójwarstwowe, z warstwą fakturową z cegły klinkierowej. Po przeprowadzeniu badań termowizyjnych stwierdzono występowanie wad budowlanych – zaburzeń i mostków termicznych oraz lokalne obniżenie izolacyjności termicznej. Przegrody nie spełniały wymagań warunków technicznych. Projekt został poprzedzony opracowaniem audytu energetycznego, w którym określono optymalny wariant termomodernizacji budynku.

Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą ETICS zlikwidowało występujące wady budowlane przegród, podniosło izolacyjność cieplną do minimalnych wymagań określonych w warunkach technicznych na rok 2020 oraz poprawiło komfort zdrowotny mieszkań.

Remont elewacji i ocieplenie przegród zewnętrznych podwyższyło stan techniczny całego budynku. Efektem ekonomicznym będzie zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Zakres prac obejmował:

  1. 1. ocieplenie budynku wełną mineralną oraz styropianem w systemie „ETICS” z okładziną z płytek klinkierowych,
  2. 2. naprawa i ocieplenie ścian szkieletowych wykuszy,
  3. 3. ocieplenie ścian piwnic i garaży styrodurem XPS,
  4. 4. ocieplenie tarasów nad mieszkaniami sturodurem XPS,
  5. 5. ocieplenie stropów piwnic i garaży granulatem z wełny mineralnej,
  6. 6. ocieplenie stropodachu metodą nadmuchu ekofibrem,
  7. 7. wzmocnienie (dodatkowe skotwienie) istniejącej warstwy zewnętrznej z cegły klinkierowej z warstwą wewnętrzną ścian,
  8. 8. wymiana drzwi wejściowych do budynku oraz wyjściowych na galerię,
  9. 9. wymiana drzwi wejściowych do piwnicy od ogrodu,
  10. 10. wymiana okien w klatkach schodowych oraz w piwnicach.