Termomodernizacja budynku ul. Morawy 119E.
Docieplenie przegród zewnętrznych z remontem loggii,
wymianą balustrad oraz kolorystyką elewacji

Pełna nazwa Inwestycji:
Termomodernizacja budynku ul. Morawy 119E. Docieplenie przegród zewnętrznych z remontem loggii, wymianą balustrad oraz kolorystyką elewacji.

Zgłaszający:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Inwestor:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Generalny wykonawca:
EILO-MED Sp. z o.o.

Projektant:
Usługi Projektowe Architekt Anna Buczek

Okres prac:
23.06.2020 – 31.03.2021 r.

Lokalizacja:
Katowice, ul. Morawy 119E

Wartość inwestycji:
3 416 045,38 zł

Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania była termomodernizacja – ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z remontem loggii, wymianą balustrad oraz kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Morawa 119E w Katowicach.
Projekt obejmował docieplenie przegród zewnętrznych (ściany, stropy, fragmenty
dachu) oraz naprawę ścian szkieletowych wykuszy. Remont tarasów, galerii oraz loggii.
Budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, wybudowany w 1975 r. XI – kondygnacyjny z przyziemiem. Budynek zrealizowano w technologii uprzemysłowionej, wielkopłytowej „WBS”.
Ściany piwnic – żelbetowe monolityczne gr. 30 cm.
Ściany nadziemia zewnętrzne – prefabrykowane, wielkopłytowe:

 1. 1. ściany szczytowe – wielkoblokowe prefabrykowane (agloporytobeton 20 cm i PGS 12 cm) gr. 32 cm,
 2. 2. ściany podłużne – wielkoblokowe prefabrykowane gr 20 cm,
 3. 3. ściany osłonowe – murowane z PGS gr 24 cm,
 4. 4. ściany poddasza – PGS gr 19 cm,
 5. 5. ściany maszynowni – PGS gr 24 cm

Stropy – płyty prefabrykowane kanałowe gr. 24 cm.
Stropodach – wentylowany, przykryty płytami dachowymi – korytkowymi. Odwodnienie do wewnątrz budynku.

Zakres prac:

 1. 1. demontaż istniejącego docieplenia styropianem, docieplenie ścian w technologii ETICS płytami styropianowymi
  wg obowiązujących obecnie norm i przepisów z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym malowanym farbą
  silikonową,
 2. 2. ocieplenie ścian przyziemia do fundamentów,
 3. 3. ocieplenie wełną mineralna podcienia wejścia,
 4. 4. ocieplenie stropodachu części mieszkalnej i maszynowni wind,
 5. 5. wymiana drzwi wejściowych, drzwi do zsypu,
 6. 6. wymiana drzwi na dach oraz okna w maszynowni,
 7. 7. wykonanie nowej drabiny na dach maszynowni,
 8. 8. remont loggii obejmujący wymianę posadzek oraz balustrad stalowych,
 9. 9. remont rampy do zsypu wraz z wymianą balustrady,
 10. 10 wykonanie nowego zadaszenia wejścia do klatki schodowej,
 11. 11. wykonanie nowej izolacji z papy i obróbek blacharskich na zadaszeniach loggii ostatniej kondygnacji,
 12. 12. wyrównanie terenu przy budynku, wykonanie opaski z płyt chodnikowych,
 13. 13 .kolorystyka elewacji budynku.