Niezwykle ważnym elementem, który niewątpliwie zachęca do zgłoszenia swojej inwestycji jest zagwarantowana promocja nagrodzonych realizacji. Dzięki Komisji wyborczej, która przyznała nam II miejsce w V edycji konkursu mogliśmy przybliżyć szerszemu gronu odbiorców jak istotne zmiany wizualne dokonały się na zmodernizowanym przez Spółdzielnię zabytkowym obiekcie mieszkalnym, zlokalizowanym e Luboniu przy ul. Kolonia PZNF nr 1. 

Jako Zarządcy nieruchomości nieustannie staramy się, aby należące do nas zasoby doskonalić zarówno pod względem technicznym jak i estetycznym. Jest nam niezmiernie miło, że dzięki Państwu, nasze starania zostały zauważone i docenione.