Udział w konkursie Inwestycja Roku 2021 r. był dla nas możliwością porównania naszych działań względem innych podmiotów sektora zarzadzania nieruchomościami. Tym bardziej cieszy fakt, że w opinii Kapituły Konkursowej nasze wysiłki związane z kompleksową termomodernizacją osiedla Wieczorka w Piekarach Śląskich zostały ocenione najwyżej w naszej kategorii, co dało nam nagrodę 1. miejsca. Utwierdziliśmy się zatem w przekonaniu, że trud który został podjęty, związany z tym dużym przedsięwzięciem, nie tylko służy społeczności Piekar Śląskich, ale również został zauważony i nagrodzony przez grono ekspertów. 

Daje to oczywiście impuls do dalszej pracy, w dużo trudniejszych uwarunkowaniach ekonomicznych związanych z rosnącymi kosztami inwestycji oraz mniejszymi możliwościami finasowania inwestycji. Należy również wspomnieć o skomplikowanej sytuacji energetycznej Europy, która wymusza dalsze inwestycje związane z transformacją energetyczna kraju, co dzisiaj stało się już zjawiskiem nieodwracalnym.