Oczywiście byliśmy miło zaskoczeni i czuliśmy się niezwykle wyróżnieni decyzją Kapituły Konkursu. Nagroda stanowi niewątpliwą promocję nowoczesnych obiektów budowlanych, nakierowanych  m.in. na ochronę środowiska. W naszym przekonaniu KIGN pełni ważną role w promowaniu takich obiektów i kształtowaniu postaw inwestorów poprzez chociażby  promocję inwestycji na stronie internetowej

Marek Talaga

DHL Parcel Polska Sp. z o.o.