„Udział w konkursie Inwestycja Roku 2023 dał Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie możliwość zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców. Taka forma reklamy jest cenna nie tylko dla nas jako Inwestora, ale również dla naszego Projektanta oraz Wykonawcy zadania.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców podjęliśmy się wykonania windy, która zjeżdża do poziomu chodnika przełamując tym samym bariery codzienności osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz opiekunów małych dzieci.
Będąc w gronie tegorocznych laureatów staliśmy się częścią prestiżowego przedsięwzięcia, a być może nasze rozwiązanie będzie inspiracją dla innych Zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przebieg konkursu okazał się kolejnym bardzo ciekawym doświadczeniem ze względu na doskonały kontakt z organizatorem.”

Lidia Chyb-Rodak
Starszy inspektor ds. informacji społecznej