„Udział w konkursie Inwestycja Roku pozwala zaprezentować swoje osiągnięcia i porównać się do innych, aby móc wyciągnąć wnioski co należy poprawić w kolejnych inwestycjach”

Artur Wyżkiewicz – Dyrektor ds. Zarządzania Nieruchomościami i Inwestycji