Wodny Plac Zabaw

Pełna nazwa Inwestycji:
Wodny Plac Zabaw

Zgłaszający:
Miasto Będzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin

Inwestor:
Miasto Będzin
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin

Generalny wykonawca:
Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan

Projektant:
Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan

Okres prac:
11 luty 2016 r. – 18 siepień 2016 r.

Lokalizacja:
ul. 1 Maja
42-500 Będzin

Wartość inwestycji:
962 381,04 zł

 

Rozpoczęcie inwestycji: umowa podpisana z wykonawcą dnia 11.02.2016 r.
Zakończenie inwestycji : protokół odbioru końcowego z dnia 18.08.2016 r.
Koszt inwestycji: 962 381,04 zł

Podkreślić należy krótki termin realizacji zadania. Projekt realizowany był na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego przez gminę, a więc wykonawca w ciągu 6 miesięcy opracował pełną dokumentację projektową, uzyskał pozwolenie na budowę oraz zrealizował roboty przy zachowaniu najwyższej jakości.

Powierzchnia terenu objęta inwestycją: 1502,71 m2.

Powierzchnia zabudowy:

 • – niecka 347,04 m2,
 • – budynek 53,46 m2,
 • – komunikacja 305,77 m2,
 • – zieleń 790,65 m2.


Wodny plac zabaw zlokalizowany jest w parku na osiedlu Warpie, w pobliżu Strefy Aktywności Rodzinnej. Stanowi znakomite miejsce zabawy dla całej rodziny.

Jest ogrodzony i monitorowany. Znajdują się tam także przymierzalnie i prysznice, a także toalety.

Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe parametry techniczne:

1. Budynek szatniowo – socjalny – 43,16 m2 powierzchnia użytkowa, kubatura 185m3 w tym:

 • – WC dla niepełnosprawnych – 5,78 m3,
 • – kabiny WC kobiet – 5,97 m2,
 • – kabiny WC mężczyzn – 5,17 m2,
 • – pomieszczenie gospodarcze- 5,74 m2,
 • – pomieszczenie magazynowe 8,65 m2.


Budynek wyposażony w następujące instalacje:

 • – instalacja elektryczna,
 • – instalacja wodno – kanalizacyjna,
 • – biały montaż,
  wentylacja.


2. Niecka parku wodnego – 347,04 m2

Nawierzchnia wodnego placu zabaw wykonana została z materiału antypoślizgowego zapewniającego odpowiednią przyczepność i zapobiegającego urazom. Posadzkę niecki stanowi poliuretanowa, szczelna wykładzina bezpieczna, zapewniająca amortyzację przy upadku z wysokości min. 60 cm, przeciwpoślizgowa z grupy B.

3. Urządzenia zabawowe placu wodnego:

 • – armatka wodna – 2szt,
 • – słupek – 1 szt,
 • – grzybek – 2 szt,
 • – wiaderka – 1 szt,
 • – wodna galaretka – 3szt,
 • – parasol wodny – 1szt,
 • – tunel z kręgów – 1szt,
 • – tunel wodny – 1szt,
 • – wulkan – 3szt,
 • – dysza pojedyncza – 3szt,
 • – kwiaty – 1 szt,
 • – pająk – 1 szt,
  oraz natryski otwarte.


Komora technologiczna – układ oczyszczania wody, układ kontroli i regulacji jakości wody, układ tłoczenia wody do urządzeń zabawowych.

W ramach inwestycji wykonano elementy zagospodarowania terenu: ogrodzenie, chodniki, place, nasadzenia zielenią, małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe itp.), parking wraz z odwodnieniem na 10 miejsc parkingowych, oświetlenie terenu wraz z iluminacją nocną oraz monitoringiem. Ponadto wykonano przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne.
Dzięki stworzeniu Wodnego Placu Zabaw powstała przestrzeń do bezpiecznej, kreatywnej zabawy stymulującej rozwój fizyczny i umysłowy dzieci. Zabawy dzieci w takim miejscu pomagają w rozwoju motoryki dużej, przyczyniają się do rozwijania siły, zwinności i zmysłu równowagi. Zabawa w Wodnym Placu Zabaw uczy utrzymywania równowagi i koordynacji ruchów dzieci i młodzieży. Z kolei podczas zabawy w wodzie dzieci uczą się balansować własnym ciałem, wpływa na rozwój mięśni, oswaja z lękiem. Poprzez ruch dziecko rozwija motorykę, wzmacnia mięśnie, kształtuje napięcie i prawidłową postawę ciała. Plac wodny jest dodatkową formą wzbogacającą zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci. W pierwszych latach dziecka kształtują się jego cechy psycho-motoryczne.

W trakcie ubiegłorocznych wakacji przy inwestycji powstała sztuczna plaża, która stanowi atrakcyjne miejsce letniego wypoczynku oraz cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.