Wykonanie instalacji odpylania spalin w kotłowniach osiedlowych ASM

Pełna nazwa Inwestycji:
Wykonanie instalacji odpylania spalin w kotłowniach osiedlowych ASM

Zgłaszający:
Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Włókniarzy 18
34-120 Andrychów

Inwestor:
Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Włókniarzy 18
34-120 Andrychów

Generalny wykonawca:
Energomontaż Świętochłowice Sp. z o.o.
ul. Żelazna 12A
41-506 Chorzów

Projektant:
mgr inż. Kazimierz Stąpel

Okres prac:
od lipca 2015 r. do września 2016 r.

Lokalizacja:
ul. Lenartowicza 4, ul. Lenartowicza 77
34-120 Andrychów

Wartość inwestycji:
1 860 000,00 zł

 

Wykonanie instalacji odpylania spalin z kotłów zainstalowanych w kotłowniach osiedlowych ASM

Podstawa prawna:

 • – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2001 r. – 2001/80/WE
 • – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24.11.2010 r. – 2010/75/UE
 • – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.11.2014r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. (Dz. U. 2014 poz. 1546)

 • Kotłownia osiedlowa Lenartowicza 4

Termin realizacji: VII 2015 r. – I 2016 r.

Zakres inwestycji:

 • – Projekt nowego systemu odpylania spalin dla kotłowni osiedlowej Lenartowicza 4 zapewniający osiągnięcie poziomu emisji pyłów poniżej 100 mg/m3 w warunkach umownych przy zawartości 6% tlenu w gazach spalinowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4.11.2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1546)
 • – Dostawa i montaż zaprojektowanej instalacji odpylania spalin z kotłów WR-5/M (nr 1,3) oraz kotła WLM-5/M (nr 2) w której skład wchodzą m.in. 3 szt. cyklofitrów ICF wraz z automatyką sterującą systemem odpylania.
 • – Pomiary kontrolne poziomu emisji pyłów dla nowej instalacji odpylania spalin (XII/2016):
  o Wartość emisji pyłów przed inwestycją: 230-260 mg/m3

o Wartość emisji pyłów po inwestycji: 40-60 mg/m3

o Skuteczność nowego systemu odpylania wynosi 98%

Wartość inwestycji – 1 265 000,00 zł

Kotłownia osiedlowa Lenartowicza 77

Termin realizacji: IV 2016 r. – IX 2016 r.

Kotłownia Lenartowicza 77 – przed modernizacją

Zakres inwestycji:

 • – Projekt nowego systemu odpylania spalin dla kotłowni osiedlowej Lenartowicza 77 zapewniający osiągnięcie poziomu emisji pyłów poniżej 200 mg/m3 w warunkach umownych przy zawartości 6% tlenu w gazach spalinowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4.11.2014r. (Dz. U. 2014 poz. 1546)
 • – Dostawa i montaż zaprojektowanej instalacji odpylania spalin z czterech kotłów WCO -80/A, w której skład wchodzą m.in. 4 szt. multicyklonów 3 NZ.
 • – Pomiary kontrolne poziomu emisji pyłów dla nowej instalacji odpylania spalin (XII/2016):
  o Wartość emisji pyłów przed inwestycją: 240-280 mg/m3

o Wartość emisji pyłów po inwestycji: 100-140 mg/m3

o Skuteczność nowego systemu odpylania wynosi 95%

Wartość inwestycji – 595 000,00 zł