Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną
przy ul. Św. Pawła w Bielsku Białej

Pełna nazwa Inwestycji:
Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy ul. Św. Pawła w Bielsku Białej

Zgłaszający:
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Barlickiego 15
43-300 Bielsko-Biała

Inwestor:
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Barlickiego 15
43-300 Bielsko-Biała

Generalny wykonawca:
SUN+
Agnieszka Turowska
ul. Katarzyńska 63 lok. 013
62-006 Kobylnica

Projektant:
KONKRET PRONIER Usługi Projektowe
Andrzej ŁAGOSZ
ul. Komorowskich 95
34-300 Żywiec

Okres prac:
maj 2016 r.

Lokalizacja:
ul. Św. Pawła w Bielsku Białej

Wartość inwestycji:
83 770 zł

 

Plac zabaw przy ul. Św. Pawła w Bielsku-Białej jest kolejną (poprzednie na ul. Starzyńskiego i ul. Gorkiego) w zasobach Bielsko-Bialskiego TBS inwestycją, związaną z budową obiektów sportowych, służących rekreacji i wypoczynkowi.

Inwestycja dotyczyła dostawy i montażu urządzeń zabawowych placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej oraz zainstalowaniem przyrządów sportowych siłowni zewnętrznej, wykonaniem nasadzeń i montażem elementów małej architektury.

 

OPIS INWESTYCJI:

 1. 1. Przedmiot Inwestycji. Projekt obejmował montaż urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie ul. Św. Pawła w Bielsku-Białej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami. Teren placu zabaw znajduje się we wschodniej części działki. Kształt placu jest nieregularny.
 2. 2. Istniejący stan zagospodarowania działki. Na terenie działki znajduję się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Na terenie objętym inwestycją znajdowały się urządzenia zabawowe (huśtawka wagowa) oraz obiekty małej architektury – dwie ławki i kosz na śmieci. Teren był płaski o nawierzchni trawiastej.
 3. 3. Projektowane zagospodarowanie działki. Inwestycja polegała na zaprojektowaniu 7 urządzeń zabawowych, zgodnych z normą PE-EN 1176 oraz 3 urządzania siłowni zewnętrznej. Założeniem było by urządzenia charakteryzowały się wysoką jakością produkcji oraz dużą odpornością na wandalizm. Teren wyposażony został dodatkowo w 4 szt. ławek z oparciem, 4 szt. ławek bez oparcia, 2 szt. koszy na śmieci oraz regulamin użytkowania dla placu zabaw.
 4. 4. Bilans terenu inwestycji Powierzchnia terenu inwestycji placu zabaw wyniosła 402,00 m2
 5. 5. Informacje i dane o charakterze I cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska Nie przewidywano zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów w związku z projektowaną inwestycją.
 6. 6. Zakres robót budowlanych oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów.
  – wytyczenie terenu placu zabaw;
  – roboty ziemnie-profilowanie i niwelacja terenu pod urządzeniami zabawowymi;
  – wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej wraz z obramowaniem krawężnikiem gumowym;
  – wytyczanie i montaż wyposażenia urządzeń zabawowych. Urządzenia zostały przymocowane do podłoża w blokach fundamentowych z betonu B15 poprzez kotwy stalowe ocynkowane. Podstawy fundamentów umieszczone 400 mm poniżej poziomu powierzchni terenu;
  – dostawa i montaż przyrządów sportowych siłowni zewnętrznej;
  – dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci);
  – wykonanie nasadzeń zieleni i nawierzchni trawiastych.
 7. 7. Wykaz zamontowanych urządzeń
  – piaskownica, bok 2×2 metry;
  – duży zestaw zabawowy;
  – kiwak Jeep;
  – zestaw sprawnościowy;
  – huśtawka wahadłowa podwójna;
  – mały zestaw zabawowy;
  – karuzela;
  – regulamin;
  – orbitrek;
  – wahadło;
  – twister;
  – wioślarz;
  – ławki bez oparcia 4szt;
  – ławki z oparciem 4szt;
  – kosz na śmieci 2szt.


Wszystkie urządzenia zabawowe posiadają certyfikaty i deklaracje zgodności 2godne z normą EN 1176.

Urządzenia zlokalizowano z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa.