Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych przeznaczonych
dla potrzeb Klubu Seniora w budynku przy ul. Żółkiewskiego 12a w Zabrzu

Pełna nazwa Inwestycji:
Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych przeznaczonych dla potrzeb Klubu Seniora w budynku przy ul. Żółkiewskiego 12a w Zabrzu

Zgłaszający:
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu

Inwestor:
Miasto Zabrze

Generalny wykonawca:
PHU 'POLBUD’ Sebastian Kuzon, ul. Lubuska 21, 41-811 Zabrze

Projektant:
Biuro Inżynierskie 'HAS’ s.c. S.Kaczorowski, H.Górczyński, ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze

Okres prac:
maj 2017 – grudzień 2019

Lokalizacja:
Zabrze, ul. Żółkiewskiego 12a, działka nr 3519/882

Wartość inwestycji:
153 451,18 zł

Przedmiotem inwestycji było zaprojektowanie oraz wykonanie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych jako siedziba Punktu Obsługi Mieszkańców nr 2 Jednostki Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu zajmującej się m.in. administrowaniem mieszkaniowym zasobem komunalnym Miasta Zabrze na potrzeby Klubu Seniora.

W zakresie inwestycji wchodziło wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na potrzeby Klubu Seniora na działce nr 3519/882 położonej w Zabrzu przy ul. Żółkiewskiego 12a. Następnie wykonano roboty rozbiórkowe polegające na wyburzeniu ścianek działowych oraz rozebraniu okładzin podłogowych oraz ściennych w pomieszczeniach biurowych.

Kolejnym etapem inwestycji było wykonanie remontu pomieszczeń biurowych polegającego m.in. na przebudowie ścian, utworzeniu toalet (w tym dla osoby niepełnosprawnej), wykonaniu aneksu kuchennego, położenie tynków, posadzek, utworzenia pomieszczenia do ćwiczeń ruchowych, wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacji instalacji elektrycznej oraz c.o.

Następnie wyposażono Klub Seniora m.in. w niezbędny sprzęt do ćwiczeń, rehabilitacji, komputery, telewizor 55 cali, meble do sali spotkań meble oraz sprzęt AGD do aneksu kuchennego.

Utworzenie Klubu ‘Senior+’ ma za zadanie pomoc osobom starszym, samotnym w zmniejszaniu doświadczania pustki, rozbudowania w Seniorach chęci do podejmowania różnych działań, aktywności ruchowej oraz integracji międzypokoleniowej.

Na utworzenie Klubu Senior+ uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego ‘Senior+’ na lata 2015-2020 w wysokości 117 000,00zł.