Wymiana 9 dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych
w Czerwionce - Leszczynach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Karlik"

Wymiana dźwigów osobowych – dostosowanych do osób niepełnosprawnych, pozyskano środki z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach Rządowego programu „Dostępność Plus”.
Wymiana dźwigów osobowych w istniejącym w szybie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na działkach położonych w Czerwionce – Leszczynach miała na celu dostosowanie budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień wskazanych jako optymalny zakres działań.

Wymiana dźwigów osobowych przyniosła wiele korzyści w tym:

Oszczędność energii
Podzespoły takie jak napęd bezreduktorowy, wraz z wytrzymałym oświetleniem LED i opcjonalnym trybem oszczędzania energii dla urządzeń elektronicznych, zapewniają efektywność energetyczną klasy A, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii nawet o 30% w porównaniu z poprzednimi modelami.

Redukcje hałasu w budynkach
Nowe windy są bardziej ciche w pracy, co przekłada się do poprawy komfortu życia mieszkańców budynku. Budynki z cichymi windami mogą być postrzegane jako bardziej atrakcyjne dla potencjalnych mieszkańców lub najemców, co może wpłynąć pozytywnie na wartość nieruchomości.

Poprawa bezpieczeństwa dla użytkowników
– Doskonały komfort i dostępność
– Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Oprócz płynnej jazdy, niskiego poziomu hałasu, większej kabiny oraz precyzyjnych dojazdów do przystanków, nowe windy oferują optymalną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Nowa kabina jest znacznie bezpieczniejsza dla poruszających się w niej pasażerów poprzez zastosowanie automatycznych rozsuwanych drzwi wewnętrznych. Sygnalizacja przyjazdu dźwigu osobowego znajduje się przy drzwiach do dźwigu, na wysokości dostępnej również dla osób na wózkach. Dwa przyciski oznaczone w górę i w dół oraz opisane alfabetem Braille’a, ułatwiają odpowiednie wezwanie dźwigu.

Dźwigi wyposażone są w najnowsze technologie zapewniające bezpieczną podróż dla użytkowników, dzięki czemu ryzyko wypadków i awarii jest znacznie zmniejszona. Zainstalowany monitoring wizyjny, pomaga w ochronie mieszkańców i mienia, zapewniając dodatkowe poczucie bezpieczeństwa.
Dodatkowo została zabudowana instalacja fotowoltaiczna na dachach budynków w których znajdują się windy – w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej. Efekt zmniejszenia zużycia energii elektrycznej został uzyskany.