Wymiana dźwigów osobowo-towarowych wraz z likwidacją przedziału
meblowego oraz zwiększeniem udźwigu z 500kg na 1000kg

Pełna nazwa Inwestycji:
Wymiana dźwigów osobowo-towarowych wraz z likwidacją przedziału meblowego oraz zwiększeniem udźwigu z 500kg na 1000kg

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Nadodrze’ w Głogowie

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Nadodrze’ w Głogowie

Generalny wykonawca:
Fryderyk Narożny LIFTECH

Projektant:
Fryderyk Narożny LIFTECH

Okres prac:
15.10.2019 – 29.11.2019

Lokalizacja:
Głogów, ul. Gustawa Morcinka 10

Wartość inwestycji:
134 000,00 zł

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa NADODRZE w Głogowie od kilku lat prowadzi systemową wymianę dźwigów osobowo-towarowych wraz z likwidacją przedziału meblowego i zwiększeniem udźwigu z 500 kg na 1000 kg. Jedno z takich zadań wykonano w budynku przy ul. Gustawa Morcinka 10.

Nowa winda to nie tylko większe bezpieczeństwo mieszkańców i mniejsza awaryjność urządzeń. To także poprawa estetyki i komfortu korzystania. Zwiększenie udźwigu sprawiło, że obecnie z windy może korzystać do 13 osób. Zdecydowanie łatwiej też przetransportować na wyższe kondygnacje meble, wózki dziecięce czy inwalidzkie. Również pracownicy pogotowia ratunkowego nie powinni mieć problemu z umieszczeniem w kabinie noszy z pacjentem. Nowy dźwig jest bardziej energooszczędny.

Zakres prac obejmował:

  1. 1. opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniem w Urzędem Dozoru Technicznego,
  2. 2. wymianę kabiny,
  3. 3. wymianę zespołu napędowego – wciągarka o udźwigu 1000kg,
  4. 4. wymianę sterowania oraz instalacji elektrycznej dźwigu,
  5. 5. montaż falownika
  6. 6. wymianę lin nośnych, koła zdawczego,
  7. 7. wymianę ramy kabiny z chwytaczami oraz ramy p-wagi z osłoną,
  8. 8. wymianę ogranicznika prędkości wraz z obciążnikiem linki ogranicznika,
  9. 9. wymianę drzwi szybowych na automatyczne,
  10. 10. wymianę zderzaków pod kabiną i przeciwwagą.

Dodatkowe prace instalacyjne: demontaż istniejącego dźwigu, malowanie maszynowni oraz obróbka ościeży i uzupełnienia posadzki (wykonywane w późniejszym terminie).

Inwestycja Roku SM Nadodrze