Zagospodarowanie podwórza – dziedzińca zlokalizowanego
przy budynku położonym przy ul. 11 listopada 64 w Bielsku-Białej

Pełna nazwa Inwestycji:
Zagospodarowanie podwórza – dziedzińca zlokalizowanego przy budynku położonym przy ul. 11 listopada 64 w Bielsku-Białej

Zgłaszający:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko Biała

Inwestor:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko Biała

Generalny wykonawca:
Zieleń Miejska sp. z o.o.
al Armii Krajowej 132
43-316 Bielsko-Biała

Projektant:
Zieleń Miejska sp. z o.o.
al Armii Krajowej 132
43-316 Bielsko-Biała

Okres prac:
czerwiec 2013 – lipiec 2015

 

Zagospodarowanie podwórza – dziedzińca w obrąbie budynku przy ul. 11 Listopada 64 w Bielsku-Białej, polegające na urządzeniu skweru wielkości około 200 m2 w podwórka kamienicy. Na podwórku został założony trawnik z rolki, a teren został obsadzony krzewami i drzewami. Na skwerku posadzone zostały buk purpurowy, klon ginnala, grab Pendula a takie cyprysiki i żywotniki. Po remoncie zabytkowej kamienicy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podjął decyzją o urządzeniu terenu zieleni w podwórzu kamienicy. W związku z tym, że jest to budynek zabytkowy w Jego podwórku zachowano zabytkowe torowisko, które jest pozostałością magazynu towarów żelaznych i zakładu ludwisarskiego, które były zlokalizowane przed laty w tym miejscu. Zielone zagospodarowanie podwórka zostało bardzo dobrze przyjęte przez mieszkańców, gdyż w tym miejscu miasta nie ma zbyt wiele zieleni, tak więc każdy fragment nowo utworzonych terenów zielonych jest bardzo pożądany, Poza tym przez bramę zajrzeć tu może każdy, to i przechodnie mogą dostrzec urodę tego miejsca.