Zagospodarowanie terenu na ul. Koszalińskiej

Pełna nazwa Inwestycji:
Zagospodarowanie terenu na ul. Koszalińskiej

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Sosnowcu

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Sosnowcu

Generalny wykonawca:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DAPREM” Piskórz Dariusz

Projektant:
Pracownia Projektowa „MIZAWA” Mirosław Zawartka

Okres prac:
30.03.2017-31.03.2022 r.

Lokalizacja:
Sosnowiec, ul. Koszalińska (pomiędzy budynkami nr 2-10, 11-15, 17-19, 12-14, 16-20,22-26)

Wartość inwestycji:
890 430,39 zł

 

W latach 2017-2022 wykonano rewitalizację skweru przy ul. Koszalińskiej polegającą na zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjne wraz z utworzeniem nowych miejsc postojowych, demontażu asfaltowej nawierzchni, wykonaniu zieleńca i klombów, montażu LED-owego oświetlenia ulicznego, utworzeniu nowych alejek, posadzeniu nowej trawy w rolkach oraz utworzeniu miejsca do wypoczynku i rekreacji (montaż ławek, urządzeń siłowni zewnętrznej i terenowych stołów do gier planszowych).

W obrębie osiedla Koszalińska, zlokalizowanego w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze, zrewitalizowano teren po starych, zniszczonych i nieeksploatowanych przez mieszkańców asfaltowych boiskach sportowych. W miejscu usuniętych warstw nawierzchni nawieziono ziemię urodzajną, rozłożono trawę w rolkach oraz nasadzono dużą ilość kwiatów, krzewów ozdobnych i drzew). Dodatkowo utworzono nowe alejki z kostki brukowej, schody terenowe oraz miejsca rekreacyjne i sportowe dla mieszkańców oraz zamontowano ławki do odpoczynku. Zadbano również o likwidację barier architektonicznych umożliwiających odpoczynek i poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W ramach inwestycji wymieniono oświetlenie uliczne na nowe energooszczędne (LED-owe). W celu poprawy funkcjonalności osiedla w pobliżu skweru wykonano utwardzone miejsca postojowe z ażurów, które umożliwiają mieszkańcom parkowanie pojazdów.

Cała inwestycja w dużym zakresie wpłynęła na środowisko, rozwój społeczny oraz poprawę estetyki otoczenia.