Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym
przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny

Pełna nazwa Inwestycji:
Zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym przy ul. Zielonej w Zawoni na teren rekreacyjno-sportowo-kulturalny

Zgłaszający:
Gmina Zawonia

Inwestor:
Gmina Zawonia

Generalny wykonawca:
FREEKIDS S.C. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Projektant:
MTM Projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Tomasz Musielak

Okres prac:
styczeń 2017 – grudzień 2019

Lokalizacja:
ul. Zielona w Zawoni

Wartość inwestycji:
2 112 730,52 zł

 

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu po byłym basenie kąpielowym na teren rekreacyjno-sportowo-kulturowy wraz z modernizacją drogi gminnej i wykonanie parkingu. Zakres zadania obejmował:

 1. 1.  wykonanie prac projektowych,
 2. 2. kompleksową rewitalizację terenu z nadaniem nowej funkcji rekreacyjno-sportowo-kulturowej (w tym wykonanie placu zabaw, ścianki wspinaczkowej, siłowni, niwelacji terenu, placu na eventy, małej architektury, zagospodarowanie zieleni),
 3. 3. adaptację i wyposażenie nieużytkowanego budynku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-rekreacyjnego i punktu informacji turystycznej.

Pow. całkowita terenu: 7597m2, pow. biologicznie czynna: 6889,22m2 (91% pow.), pow. utwardzona: 655,21m2, pow. zabudowań 55,66m2.

Na terenie ZSA znajdują się:

 1. 1. Plac zabaw: zjeżdżalnia tubowa ze stali nierdzewnej H=433cm wraz z podestem i schodami, piramida linowa H=3,0m, łódź podwodna, huśtawka wahadłowa + bocianie gniazdo, zjeżdżalnia Krab, huśtawka ważka metalowa, tramwaj na sprężynach, bujak sprężynowy żaglówka, bujak sprężynowy samolocik, karuzela tarczowa, ścianka bulderingowa H=330cm, kram, gry i zabawy uliczne oznaczone kolorami na kostce brukowej;
 2. 2. Siłownia zewnętrzna: orbitrek – ławka do ćwiczeń, biegacz – jeździec, twister – twister w siedzeniu.

Wykonano również tor Pumptrack. Pozostałe urządzenia – wyposażenie terenu: zielona ładowarka, stalowe ławki z oparcie (9szt.), ławki na murku bez oparcia (2 szt.), ławki modułowe (9szt.), leżaki miejskie ( 4 szt.), kosze na śmieci (14 szt.), ławo-stoły z okrągłym blatem (2 szt.), ławo-stoły z szachami (2szt.), stojaki na rowery (2 szt.), kule granitowe Ø42cm (4 szt.), grill żuraw.

 

Zielona Strefa Aktywności (ZSA) – to miejsce na miarę XXI w., które służy wszystkim grupom wiekowym: dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, gdyż oprócz aktywnie spędzonego czasu na świeżym powietrzu, który sprzyja poprawie zdrowie i kondycji fizycznej, jest także czas na relaks i integrację mieszkańców.

Celem głównym wdrożenia projektu było stworzenie wielofunkcyjnego i bezpiecznego miejsca rekreacji i integracji społecznej poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Zawoni. Dzięki wdrożeniu projektu uzyskano następujące korzyści:

 1. 1.  rewitalizację zaniedbanych i wykluczonych z użytkowania 0,3899ha przestrzeni publicznych Zawoni poprzez odpowiednie zagospodarowanie i nadanie nowych funkcji;
 2. 2. poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa oraz zwiększenie poziomu wyposażenia infrastruktury technicznej gminy Zawonia dzięki przebudowie 0,061k drogi gminnej – ul. Zielonej;
 3. 3. dostosowanie infrastruktury i terenów publicznych do pełnienia funkcji społecznych poprzez zapewnienie optymalnej przestrzeni do działań społecznych, szczególnie w obszarze rekreacji, sportu i kultury;
 4. 4. poprawę funkcjonalności obszaru centrum Zawoni jako miejsca integracji społecznej mieszkańców, miejsca spędzania wolnego czasu i rekreacji;
 5. 5. stworzenie sprzyjających warunków do wzmacniania więzi społecznych oraz podejmowania wspólnych inicjatyw w oparciu o partnerskie podejście w użytkowaniu zrewitalizowanej infrastruktury, w tym m.in. dla organizacji pozarządowych;
 6. 6. poprawę estetyki, spójności i ładu przestrzennego Zawoni, w tym szczególnie jej centralnej części i pełniącej kluczową rolę dla całej miejscowości;
 7. 7. efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów poprzez zahamowanie procesu dalszej degradacji zaniedbanych terenów;
 8. 8. pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego (ożywienie gospodarcze gminy) oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenie społecznego;
 9. 9. minimalizacja zjawisk patologicznych poprzez popularyzację pozytywnych zachowań społecznych;
 10. 10. zwiększenie dostępności przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami dzięki uwzględnieniu w projekcie ich potrzeb;
 11. 11. rozszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej Zawoni przekładające się na wzrost atrakcyjności osiedleńczej i konkurencyjności turystycznej Zawoni i gminy;
 12. 12. rozwój funkcji rekreacyjno-turystycznych jako kluczowych dla rozwoju miejscowości;
 13. 13. wzmocnienie wizerunku Zawoni jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania i odwiedzenia.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Zawonia oraz do ożywienia społeczno-gospodarczego zdegradowanych obszarów wiejskich gminy, na których doszło do kumulacji negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych.