Zagospodarowanie terenu urządzeniami sportowo rekreacyjnymi oraz zabawowymi

Pełna nazwa Inwestycji:
Zagospodarowanie terenu urządzeniami sportowo rekreacyjnymi oraz zabawowymi

Zgłaszający:
Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B
98-200 Sieradz

Inwestor:
Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5B
98-200 Sieradz

Generalny wykonawca:
ABS mgr. inż. Szymon Żołyniak
Kobierzycko 1
98-285 Wróblew

Projektant:
ABS mgr. inż. Szymon Żołyniak
Kobierzycko 1
98-285 Wróblew

Okres prac:
od 21 września 2015 r. do 22 października 2015 r.

Lokalizacja:
ul. 11 Listopada 6,
ul. 11 Listopada 8,
ul. Ignacego Paderewskiego 5
98 – 200 Sieradz

Wartość inwestycji:
144 027,87 zł brutto

 

Inwestycja polegała na urządzeniu placu zabaw na terenie o powierzchni blisko 690,00 m2, znajdującym się w otoczeniu 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 11 Listopada 6, 11 Listopada 8 i Ignacego Paderewskiego 5 w Sieradzu.

W celu poznania potrzeb mieszkańców przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w wyniku których dzieci przedstawiły swoje preferencje dotyczące urządzeń zabawowych z jakich najchętniej by korzystały. Na tej podstawie został sporządzony projekt zagospodarowania terenu w którym uwzględniono urządzenia do zabawy zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci oraz takie, z których mogą korzystać obie grupy wiekowe. Dla mniejszych dzieci przewidziano labirynt naukowca z tablicą, bujak, piaskownicę oraz huśtawkę bocianie gniazdo. Dla starszych dzieci przewidziano zjazd linowy, ruchomy pomost oraz podwójną huśtawkę. Z zestawu zabawowego oraz karuzeli mogą korzystać dzieci starsze oraz młodsze pod nadzorem opiekunów. Na terenie placu znajdują się również ławki służące jako miejsce odpoczynku dla babć i dziadków, tablica informująca o zasadach korzystania z placu zbaw oraz kosze na śmieci umożliwiające zachowanie porządku. Miejsce rekreacyjne zostało ogrodzone z wszystkich stron niewysokim, metalowym płotem z 2 wejściami ze względu na niedalekie sąsiedztwo osiedlowej drogi.

Inwestycja została przeprowadzona w sposób, który umożliwił zachowanie istniejącego drzewostanu, który w okresie letnim daje przyjemny cień. Dodatkowo wzdłuż ogrodzenie dokonano nasadzeń, które docelowo stanowić będą osłonę placu zabaw oraz izolację akustyczną dla pobliskich budynków. Działania te niewątpliwie wpłynęły korzystnie na estetykę otoczenia i pozytywne postrzeganie inwestycji przez mieszkańców najbliższych budynków.

Celem podjęcia tej inwestycji przez Sieradzką Spółdzielnię Mieszkaniową było zachęcenie dzieci w dobie telewizji i Internetu do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Jednocześnie przeprowadzono rewitalizację niezagospodarowanego dotychczas terenu, oraz stworzono przyjazne miejsce do spędzania przez dzieci wolnego czasu.