Patronaty II edycja

Patronaty II edycji Konkursu Inwestycja Roku


Województwo Lubuskie

WFOŚiGW w Warszawie

WFOŚiGW w Toruniu

WFOŚiGW w Katowicach

Województwo Mazowieckie

Województwo Opolskie

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Województwo Świętokrzyskie

Województwo Łódzkie

WFOŚiGW w Kielcach

ŚOIIB w Katowicach