Inwestycja Roku VII edycja

RegulaminUczestnicy

Przed nami już VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Inwestycja Roku. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu, organizowanym od 2015 r.

To wyjątkowy konkurs, mający na celu promocję postaw proinwestycyjnych, proekologicznych i proinnowacyjnych wśród inwestorów, wykonawców, projektantów, władz samorządowych i lokalnych społeczności.

Konkurs skierowany jest do szerokiego grona inwestorów (prywatnych, samorządowych, spółdzielczych, korporacyjnych), których inwestycje wyróżniają się na tle innych nowoczesnością zastosowanych rozwiązań. Pod uwagę brane są również założenia inwestycyjne kładące nacisk na przywrócenie walorów estetycznych danego obiektu, jak i mające na celu poprawę infrastruktury technicznej, funkcjonalności, energooszczędności, ekologii, udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Analizowany jest też wpływ inwestycji na otaczające ją środowisko naturalne, ład urbanistyczny oraz oryginalność pomysłu i ekonomiczną zasadność inwestycji.

Najwyższe laury: statuetkę oraz tytuł „Inwestycja Roku” zdobywają tylko ci inwestorzy, których budynki i dzieła spełniają powyższe wymogi. W konkursie oceniane są zarówno nowopowstałe jak i modernizowane inwestycje wg następujących kategorii:

 1. obiekty mieszkalne, w tym: budowa lub modernizacja budynków mieszkalnych, etc.
 2. obiekty biurowe i handlowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów biurowych, budowa lub modernizacja obiektów handlowych, etc.
 3. obiekty przemysłowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów przemysłowych, etc.
 4. obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone w tym: budowa lub modernizacja obiektów sportowych, budowa lub modernizacja obiektów wypoczynkowych, tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc.
 5. obiekty kultury, edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne,
  w tym: budowa lub modernizacja obiektów kultury, budowa lub modernizacja obiektów edukacji, budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa lub modernizacja obiektów kultu religijnego, etc.
 6. inżynieryjne, w tym: budowa lub modernizacja infrastruktury transportowej, budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej, etc.
 7. obiekty historyczne, w tym: modernizacja obiektów historycznych, modernizacja obiektów zabytkowych.
 8. adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.
 9. inwestycje proekologiczne, w tym wszelkie inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
 10. mural roku, wielkoformatowy obraz ścienny malowany w celach dekoracyjnych, reklamowych lub informacyjnych.
 11. projekty architektoniczne.

Prestiż i znaczenie konkursu rośnie nieprzerwanie od samego początku jego ogłoszenia. Do tej pory nagrodzone zostały 143 inwestycje i 128 uczestników. Przekładając to na inne dane, warto zwrócić uwagę na fakt, że doceniliśmy wyróżniające się w Polsce tereny i budynki o łącznej powierzchni 896 546 m2, na które złożyło się 727 nowopowstałych, remontowanych i podlegających termomodernizacji budynków, a łączne kwoty inwestycji opiewały prawie na miliard złotych.

Same liczby to jednak nie wszystko. Równie istotne jest też, że wśród konkursowych dzieł wiele ma wyjątkowy wkład w kreowanie rzeczywistości wyrażanej przez artyzm (jak np. murale i oceniane w tym roku po raz pierwszy projekty architektoniczne), dbałość o narodowe dziedzictwo (np. renowacje obiektów o historycznym znaczeniu), funkcjonalność tak ważną dla zwykłych ludzi (obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej), czy wreszcie pielęgnację najwyższych wartości, jakimi jest wyrównywanie szans i troska o naturalne środowisko oraz rozwój człowieka (obiekty sportowe, strefy wypoczynku, parki itd.) Wszystkie obiekty, które zyskały uznanie w oczach niezależnej kapituły konkursowej, w skład której wchodzą profesjonaliści i osobistości ze świata nauki, sztuki, architektury, designu, budownictwa i biznesu, o niebagatelnym dorobku zawodowym i nieskazitelnej opinii – prezentowane są podczas uroczystej gali.

Oprawa tego wydarzenia stoi na najwyższym poziomie, zapewniamy udział znanych osobistości, fachową obsługę konferansjerską, fotograficzną, filmową i organizacyjną. Czas na wspólne świętowanie umilają wykwintne potrawy serwowane w eleganckim anturażu i koncert muzycznej gwiazdy wieczoru.

O rosnącej randze konkursu świadczy też fakt, że nieustająco przybywa nie tylko ogólnopolskich i regionalnych mediów chętnych, by dzielić się informacjami o wydarzeniu za pomocą swoich nośników przekazu, ale też patronat nad Inwestycją Roku obejmują rozliczne Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin oraz państwowe i samorządowe instytucje związane tematycznie z konkursem, jak i towarzyszącym mu wydarzeniom tematycznym.

Jako organizatorzy niejednokrotnie odbieraliśmy pozytywne opinie i gratulacje za profesjonalną organizację od rozlicznych urzędów, placówek, stowarzyszeń i spółdzielni oraz, co nas szczególnie cieszy i motywuje do dalszego działania, podziękowania od uczestników konkursu, w których szczególną uwagę zwrócili oni na kwestie właściwej promocji ich inwestycji i docenienie wysiłków związanych z niełatwym przecież procesem tworzenia. Istotą naszego działania jest też fakt, że współpracę z inwestorami nie ograniczamy tylko do przebiegu samego konkursu i ogłoszenia laureatów, ale jako Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami oraz współpracujący z nami Instytut Gospodarki Nieruchomościami utrzymujemy z inwestorami kontakt i służymy swoim doświadczeniem i wsparciem również po jego zakończeniu.

Zapewne te działania, jak i poziom konkursu oraz prestiż gali finałowej sprawiają że z roku na rok zwiększa się też ilość zgłaszanych do nas inwestycji, a pierwotnie zasięg lokalny nabrał ogólnopolskiego charakteru. Bez względu na zmienną koniunkturę gospodarczą, zwłaszcza w ostatnich czasach doświadczaną przez niekorzystne czynniki ogólnoświatowe, jak wojna czy pandemia, nasz konkurs nie tylko trwa, ale wręcz się rozwija, dzięki czemu docieramy do każdego zakątka Polski, motywując i wspierając wartościowe działania, a tym samym sprawiając, że krajobraz inwestycyjny i budowlany w naszym kraju zmienia się na lepsze oraz podąża w kierunku pożądanej nowoczesności.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2023 r.

Podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 7 września 2023 r. w Centrum Konferencyjnym w Pile, zostaną ogłoszeni laureaci Konkursu oraz wręczone statuetki Inwestycja Roku. Nagrodzeni mają zagwarantowaną promocję inwestycji na stronie internetowej www.kign.pl, w biuletynie promocyjnym oraz otrzymają dyplom potwierdzający uczestnictwo w Konkursie.

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd
Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

2023 Karta zgloszenia

2023 Regulamin Konkursu Inwestycja Roku