Muralowa Opowieść

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec

Pełna nazwa Inwestycji:
„Muralowa Opowieść”

Inwestor:
Stowarzyszenie wspierające działalność CKiE (SM „Metalowiec”) BAKARA ze środków Rządowego programu operacyjnego NOWEFIO + SM (Rada Osiedla)

Generalny wykonawca:
Mariusz Mikołajek – artysta plastyk (realizacja muralu)

Projektant:
Filip Mikołajek – artysta plastyk (projekt graficzny)

Okres prac:
01.08- 30.09.2022 r.

Lokalizacja:
Elewacja Centrum Kultury i Edukacji „Bakar” ul. Różana 4-6, Wrocław

Wartość inwestycji:
13 000,00 zł

Pomysł muralu zrodził się „oddolnie” z sugestii oraz potrzeby okolicznych mieszkańców i pracowników Centrum Kultury i Edukacji „Bakara”. Szara ściana sąsiadowała z placem zabaw i budynkami mieszkalnymi. Po kontakcie z artystami plastykami, przystąpiliśmy do konkursu o mikrogranty NGO. Po uzyskaniu środków finansowych w wysokości 10.000 zł i wsparciu Rady Osiedla nr 1 SM „Metalowiec” kwotą 3.000 zł, zamówieniu i zatwierdzeniu projektu muralu, zaprosiliśmy społeczność lokalną do jego współtworzenia.

Mural malowali (oczywiście przy wsparciu artystów plastyków):

 1. 1. dzieci ze żłobka wraz z rodzicami i wychowawcami,
 2. 2. uczestnicy zajęć w CKiE Bakara: dorośli, seniorzy, dzieci i młodzież (tancerze i ich rodzice),
 3. 3. pracownicy Centrum Kultury,
 4. 4. harcerze i harcerki ze Środowiskowego Szczepu „Nysa”,
 5. 5. sąsiedzi z budynku mieszkalnego naprzeciwko,
 6. 6. przechodni, którzy spacerując zainteresowali się warsztatami.

Mural przedstawia aktywności i pasje realizowane w naszym Centrum: muzykę, taniec, malarstwo, rozrywkę i naukę ze spojrzenia w przyszłość – kosmos i inne galaktyki. Warsztaty zorganizowane dla społeczności lokalnej nawiązywały do tej tematyki; pozwalały na rozwinięcie własnej fantazji, koncepcji i trwały dwa dni. Uroczyste otwarcie nastąpiło podczas osiedlowego pikniku angażującego w organizację, występy i zabawę grupy artystyczne z „Bakary” i w/w realizatorów, społeczność lokalną: profesjonalistów i amatorów.
Cytat z „Gazety Południowej” (nr 9 (333) z września 2022 r.

Na przełomie sierpnia i września, na Bakarze powstał „kosmiczny” mural dzięki wygranemu konkursowi i otrzymanemu dofinansowaniu. Projekt Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030”. Do współtworzenia Muralu zaprosiliśmy i zaangażowaliśmy społeczność lokalną: uczestników zajęć z Bakary, dzieci, instruktorów, seniorów, sąsiadów, dzieci ze żłobka, harcerzy oraz wszystkich chętnych, którzy się zgłosili. 10 września o godz. 12.00, podczas Pikniku przy Bakarze, uroczystego odsłonięcia muralu w imieniu Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec dokonał przewodniczący Rady Osiedla Nr 1, Stefan Więckowski. Było mnóstwo towarzyszących atrakcji, gier i zabaw, występy zespołów muzycznych, teatru i grupy tańca z Bakary. Nie zabrakło niezawodnej organizacyjnej pomocy od naszych przyjaciół, RO Nr1 SM oraz zaprzyjaźnionego żłobka «Skrzaty», a także słodyczy: lodów, gofrów, kawy i herbaty.”

Karpacka SM Inwestycja Roku Mural
2
3
4

Previous image
Next image

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 73 w Zabrzu, nr działki 1179/100 wraz z robotami towarzyszącymi

Inwestycja Roku konkurs JGN Zabrze

Zgłaszający:
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu Pl. Warszawski 10, 41-800 Zabrze

Pełna nazwa Inwestycji: Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 73 w Zabrzu, nr działki 1179/100 wraz z robotami towarzyszącymi.

Inwestor:
Miasto Zabrze – Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu pl. Warszawski 10, 41-800 Zabrze

Generalny wykonawca:
Zakład Remontowo Budowlany Zdzisław Olczyk ul. 11-go Listopada 51, 41-807 Zabrze

Projektant:
POWERSUN Sp. z o.o. ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin

Okres prac:
08.02.2022 r. – 08.08.2022 r.

Lokalizacja:
Zabrze ul. Bytomska 73

Wartość inwestycji:
1 548 077,01 zł

Przedmiotem inwestycji było wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Bytomskiej 73 w Zabrzu stanowiącego własność Miasta Zabrze zarządzanego przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami.

W zakresie termomodernizacji zostały wykonane następujące prace:

 1. 1. docieplenie elewacji
 2. 2. szczytowej i tylnej,
 3. 3. docieplenie stropu piwnicy,
 4. 4. docieplenie stropu do nieogrzewanego poddasza,
 5. 5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 6. 6. wymiana nieekologicznych systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów gazowych dwufunkcyjny.

Inwestycja dofinansowana została w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 współfinansowanego ze – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie: środków Funduszu Spójności, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie . Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Celem inwestycji jest obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2, wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.

Konkurs Inwestycja Roku JGN Zabrze (3)
Konkurs Inwestycja Roku JGN Zabrze
Konkurs Inwestycja Roku JGN Zabrze (2)

Previous image
Next image

Remont balkonów i elewacji budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Bernarda Pretficza 49, 51 i 53 we Wrocławiu

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC”, ul. Inżynierska 17, 53-227 Wrocław

Pełna nazwa Inwestycji:
Remont balkonów i elewacji budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Bernarda Pretficza 49, 51 i 53 we Wrocławiu.

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC”, ul. Inżynierska 17, 53-227 Wrocław

Generalny wykonawca:
Nowoczesne Technologie Budownictwa NTB Paweł Sojka, ul. Kwaśna 4A/1, 53-425 Wrocław

Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DITTRICH 17/19, ul. Parkowa 7 Tyniec Mały, 55-040 Kobierzyce

Projektant:
Pracownia Projektowa Architektury 'ARACO” s.c. ul. Pocztowa 17/19, 53-313 Wrocław

Okres prac:
30.09.2020 r. – 31.10.2022 r.

Lokalizacja:
Wrocław 53-313, ul. Bernarda Pretficza 49, 51, 53

Wartość inwestycji:
1 075 303,41 zł

Inwestycja obejmuje kompleksowy remont balkonów i elewacji w trzech budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Bernarda Preficza 49, 51 i 53 we Wrocławiu. I etap inwestycji, zakończony w roku 2022, obejmował remont elewacji południowej i 40 balkonów w każdym z trzech ww., 11-kondygnacyjnych budynków.

Zakres remontu obejmował demontaż istniejących balustrad i posadzki balkonów wraz z izolacją, naprawę krawędzi płyt balkonowych (reprofilacja) i wykonanie nowej izolacji w systemie SIKA lub BOLIX, wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych, wykonanie i montaż nowych balustrad ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, z wypełnieniem płytami TREPSA, wymianę parapetów zewnętrznych podokiennych z blachy ocynkowanej na parapety z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,5 mm, naprawę ocieplenia w miejscach mocowania balustrad i wykonywania izolacji płyt balkonowych, czyszczenie i mycie elewacji, malowanie elewacji farba silikonową systemu CERESIT lub BOLIX, z domieszkami zabezpieczającymi przed grzybami, porostami i glonami oraz demontaż istniejących wejść do komór zsypowych  wykonanie nowych pochylini z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo z wypełnieniem z krat WEMA.

Drugi etap inwestycji, obejmujący remont pozostałych elewacji i 20 balkonów w każdym budynku jest przewidziany do realizacji w latach 2023-2025. 

Konkurs Inwestycja Roku SM Metalowiec
Konkurs Inwestycja Roku Metalowiec (2)
Konkurs Inwestycja Roku Metalowiec (3)
Konkurs Inwestycja Roku Metalowiec (4)

Previous image
Next image