Muralowa Opowieść

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec

Pełna nazwa Inwestycji:
„Muralowa Opowieść”

Inwestor:
Stowarzyszenie wspierające działalność CKiE (SM „Metalowiec”) BAKARA ze środków Rządowego programu operacyjnego NOWEFIO + SM (Rada Osiedla)

Generalny wykonawca:
Mariusz Mikołajek – artysta plastyk (realizacja muralu)

Projektant:
Filip Mikołajek – artysta plastyk (projekt graficzny)

Okres prac:
01.08- 30.09.2022 r.

Lokalizacja:
Elewacja Centrum Kultury i Edukacji „Bakar” ul. Różana 4-6, Wrocław

Wartość inwestycji:
13 000,00 zł

Pomysł muralu zrodził się „oddolnie” z sugestii oraz potrzeby okolicznych mieszkańców i pracowników Centrum Kultury i Edukacji „Bakara”. Szara ściana sąsiadowała z placem zabaw i budynkami mieszkalnymi. Po kontakcie z artystami plastykami, przystąpiliśmy do konkursu o mikrogranty NGO. Po uzyskaniu środków finansowych w wysokości 10.000 zł i wsparciu Rady Osiedla nr 1 SM „Metalowiec” kwotą 3.000 zł, zamówieniu i zatwierdzeniu projektu muralu, zaprosiliśmy społeczność lokalną do jego współtworzenia.

Mural malowali (oczywiście przy wsparciu artystów plastyków):

 1. 1. dzieci ze żłobka wraz z rodzicami i wychowawcami,
 2. 2. uczestnicy zajęć w CKiE Bakara: dorośli, seniorzy, dzieci i młodzież (tancerze i ich rodzice),
 3. 3. pracownicy Centrum Kultury,
 4. 4. harcerze i harcerki ze Środowiskowego Szczepu „Nysa”,
 5. 5. sąsiedzi z budynku mieszkalnego naprzeciwko,
 6. 6. przechodni, którzy spacerując zainteresowali się warsztatami.

Mural przedstawia aktywności i pasje realizowane w naszym Centrum: muzykę, taniec, malarstwo, rozrywkę i naukę ze spojrzenia w przyszłość – kosmos i inne galaktyki. Warsztaty zorganizowane dla społeczności lokalnej nawiązywały do tej tematyki; pozwalały na rozwinięcie własnej fantazji, koncepcji i trwały dwa dni. Uroczyste otwarcie nastąpiło podczas osiedlowego pikniku angażującego w organizację, występy i zabawę grupy artystyczne z „Bakary” i w/w realizatorów, społeczność lokalną: profesjonalistów i amatorów.
Cytat z „Gazety Południowej” (nr 9 (333) z września 2022 r.

Na przełomie sierpnia i września, na Bakarze powstał „kosmiczny” mural dzięki wygranemu konkursowi i otrzymanemu dofinansowaniu. Projekt Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030”. Do współtworzenia Muralu zaprosiliśmy i zaangażowaliśmy społeczność lokalną: uczestników zajęć z Bakary, dzieci, instruktorów, seniorów, sąsiadów, dzieci ze żłobka, harcerzy oraz wszystkich chętnych, którzy się zgłosili. 10 września o godz. 12.00, podczas Pikniku przy Bakarze, uroczystego odsłonięcia muralu w imieniu Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec dokonał przewodniczący Rady Osiedla Nr 1, Stefan Więckowski. Było mnóstwo towarzyszących atrakcji, gier i zabaw, występy zespołów muzycznych, teatru i grupy tańca z Bakary. Nie zabrakło niezawodnej organizacyjnej pomocy od naszych przyjaciół, RO Nr1 SM oraz zaprzyjaźnionego żłobka «Skrzaty», a także słodyczy: lodów, gofrów, kawy i herbaty.”

Karpacka SM Inwestycja Roku Mural
2
3
4

Previous image
Next image

Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 73 w Zabrzu, nr działki 1179/100 wraz z robotami towarzyszącymi

Inwestycja Roku konkurs JGN Zabrze

Zgłaszający:
Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu Pl. Warszawski 10, 41-800 Zabrze

Pełna nazwa Inwestycji: Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 73 w Zabrzu, nr działki 1179/100 wraz z robotami towarzyszącymi.

Inwestor:
Miasto Zabrze – Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu pl. Warszawski 10, 41-800 Zabrze

Generalny wykonawca:
Zakład Remontowo Budowlany Zdzisław Olczyk ul. 11-go Listopada 51, 41-807 Zabrze

Projektant:
POWERSUN Sp. z o.o. ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin

Okres prac:
08.02.2022 r. – 08.08.2022 r.

Lokalizacja:
Zabrze ul. Bytomska 73

Wartość inwestycji:
1 548 077,01 zł

Przedmiotem inwestycji było wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Bytomskiej 73 w Zabrzu stanowiącego własność Miasta Zabrze zarządzanego przez Jednostkę Gospodarki Nieruchomościami.

W zakresie termomodernizacji zostały wykonane następujące prace:

 1. 1. docieplenie elewacji
 2. 2. szczytowej i tylnej,
 3. 3. docieplenie stropu piwnicy,
 4. 4. docieplenie stropu do nieogrzewanego poddasza,
 5. 5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 6. 6. wymiana nieekologicznych systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów gazowych dwufunkcyjny.

Inwestycja dofinansowana została w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 współfinansowanego ze – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie: środków Funduszu Spójności, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie . Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Celem inwestycji jest obniżenie zużycia energii pierwotnej oraz ograniczenie emisji CO2, wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną.

Konkurs Inwestycja Roku JGN Zabrze (3)
Konkurs Inwestycja Roku JGN Zabrze
Konkurs Inwestycja Roku JGN Zabrze (2)

Previous image
Next image

Remont balkonów i elewacji budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Bernarda Pretficza 49, 51 i 53 we Wrocławiu

Zgłaszający:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC”, ul. Inżynierska 17, 53-227 Wrocław

Pełna nazwa Inwestycji:
Remont balkonów i elewacji budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Bernarda Pretficza 49, 51 i 53 we Wrocławiu.

Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC”, ul. Inżynierska 17, 53-227 Wrocław

Generalny wykonawca:
Nowoczesne Technologie Budownictwa NTB Paweł Sojka, ul. Kwaśna 4A/1, 53-425 Wrocław

Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DITTRICH 17/19, ul. Parkowa 7 Tyniec Mały, 55-040 Kobierzyce

Projektant:
Pracownia Projektowa Architektury 'ARACO” s.c. ul. Pocztowa 17/19, 53-313 Wrocław

Okres prac:
30.09.2020 r. – 31.10.2022 r.

Lokalizacja:
Wrocław 53-313, ul. Bernarda Pretficza 49, 51, 53

Wartość inwestycji:
1 075 303,41 zł

Inwestycja obejmuje kompleksowy remont balkonów i elewacji w trzech budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Bernarda Preficza 49, 51 i 53 we Wrocławiu. I etap inwestycji, zakończony w roku 2022, obejmował remont elewacji południowej i 40 balkonów w każdym z trzech ww., 11-kondygnacyjnych budynków.

Zakres remontu obejmował demontaż istniejących balustrad i posadzki balkonów wraz z izolacją, naprawę krawędzi płyt balkonowych (reprofilacja) i wykonanie nowej izolacji w systemie SIKA lub BOLIX, wykonanie nowych posadzek z płytek gresowych, wykonanie i montaż nowych balustrad ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo, z wypełnieniem płytami TREPSA, wymianę parapetów zewnętrznych podokiennych z blachy ocynkowanej na parapety z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,5 mm, naprawę ocieplenia w miejscach mocowania balustrad i wykonywania izolacji płyt balkonowych, czyszczenie i mycie elewacji, malowanie elewacji farba silikonową systemu CERESIT lub BOLIX, z domieszkami zabezpieczającymi przed grzybami, porostami i glonami oraz demontaż istniejących wejść do komór zsypowych  wykonanie nowych pochylini z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo z wypełnieniem z krat WEMA.

Drugi etap inwestycji, obejmujący remont pozostałych elewacji i 20 balkonów w każdym budynku jest przewidziany do realizacji w latach 2023-2025. 

Konkurs Inwestycja Roku SM Metalowiec
Konkurs Inwestycja Roku Metalowiec (2)
Konkurs Inwestycja Roku Metalowiec (3)
Konkurs Inwestycja Roku Metalowiec (4)

Previous image
Next image

KONKURS INWESTYCJA ROKU

Inwestycja Roku VII edycja

RegulaminUczestnicy

Przed nami już VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Inwestycja Roku. Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w tym prestiżowym wydarzeniu, organizowanym od 2015 r.

To wyjątkowy konkurs, mający na celu promocję postaw proinwestycyjnych, proekologicznych i proinnowacyjnych wśród inwestorów, wykonawców, projektantów, władz samorządowych i lokalnych społeczności.

Konkurs skierowany jest do szerokiego grona inwestorów (prywatnych, samorządowych, spółdzielczych, korporacyjnych), których inwestycje wyróżniają się na tle innych nowoczesnością zastosowanych rozwiązań. Pod uwagę brane są również założenia inwestycyjne kładące nacisk na przywrócenie walorów estetycznych danego obiektu, jak i mające na celu poprawę infrastruktury technicznej, funkcjonalności, energooszczędności, ekologii, udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Analizowany jest też wpływ inwestycji na otaczające ją środowisko naturalne, ład urbanistyczny oraz oryginalność pomysłu i ekonomiczną zasadność inwestycji.

Najwyższe laury: statuetkę oraz tytuł „Inwestycja Roku” zdobywają tylko ci inwestorzy, których budynki i dzieła spełniają powyższe wymogi. W konkursie oceniane są zarówno nowopowstałe jak i modernizowane inwestycje wg następujących kategorii:

 1. obiekty mieszkalne, w tym: budowa lub modernizacja budynków mieszkalnych, etc.
 2. obiekty biurowe i handlowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów biurowych, budowa lub modernizacja obiektów handlowych, etc.
 3. obiekty przemysłowe, w tym: budowa lub modernizacja obiektów przemysłowych, etc.
 4. obiekty sportu, rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone w tym: budowa lub modernizacja obiektów sportowych, budowa lub modernizacja obiektów wypoczynkowych, tworzenie i modernizowanie parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich etc.
 5. obiekty kultury, edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne,
  w tym: budowa lub modernizacja obiektów kultury, budowa lub modernizacja obiektów edukacji, budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa lub modernizacja obiektów kultu religijnego, etc.
 6. inżynieryjne, w tym: budowa lub modernizacja infrastruktury transportowej, budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej, etc.
 7. obiekty historyczne, w tym: modernizacja obiektów historycznych, modernizacja obiektów zabytkowych.
 8. adaptacje, w tym: wszelkie inwestycje mające na celu zmianę dotychczasowego sposobu użytkowania i wdrożenie nowych funkcji użytkowych.
 9. inwestycje proekologiczne, w tym wszelkie inwestycje mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
 10. mural roku, wielkoformatowy obraz ścienny malowany w celach dekoracyjnych, reklamowych lub informacyjnych.
 11. projekty architektoniczne.

Prestiż i znaczenie konkursu rośnie nieprzerwanie od samego początku jego ogłoszenia. Do tej pory nagrodzone zostały 143 inwestycje i 128 uczestników. Przekładając to na inne dane, warto zwrócić uwagę na fakt, że doceniliśmy wyróżniające się w Polsce tereny i budynki o łącznej powierzchni 896 546 m2, na które złożyło się 727 nowopowstałych, remontowanych i podlegających termomodernizacji budynków, a łączne kwoty inwestycji opiewały prawie na miliard złotych.

Same liczby to jednak nie wszystko. Równie istotne jest też, że wśród konkursowych dzieł wiele ma wyjątkowy wkład w kreowanie rzeczywistości wyrażanej przez artyzm (jak np. murale i oceniane w tym roku po raz pierwszy projekty architektoniczne), dbałość o narodowe dziedzictwo (np. renowacje obiektów o historycznym znaczeniu), funkcjonalność tak ważną dla zwykłych ludzi (obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej), czy wreszcie pielęgnację najwyższych wartości, jakimi jest wyrównywanie szans i troska o naturalne środowisko oraz rozwój człowieka (obiekty sportowe, strefy wypoczynku, parki itd.) Wszystkie obiekty, które zyskały uznanie w oczach niezależnej kapituły konkursowej, w skład której wchodzą profesjonaliści i osobistości ze świata nauki, sztuki, architektury, designu, budownictwa i biznesu, o niebagatelnym dorobku zawodowym i nieskazitelnej opinii – prezentowane są podczas uroczystej gali.

Oprawa tego wydarzenia stoi na najwyższym poziomie, zapewniamy udział znanych osobistości, fachową obsługę konferansjerską, fotograficzną, filmową i organizacyjną. Czas na wspólne świętowanie umilają wykwintne potrawy serwowane w eleganckim anturażu i koncert muzycznej gwiazdy wieczoru.

O rosnącej randze konkursu świadczy też fakt, że nieustająco przybywa nie tylko ogólnopolskich i regionalnych mediów chętnych, by dzielić się informacjami o wydarzeniu za pomocą swoich nośników przekazu, ale też patronat nad Inwestycją Roku obejmują rozliczne Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Miast i Gmin oraz państwowe i samorządowe instytucje związane tematycznie z konkursem, jak i towarzyszącym mu wydarzeniom tematycznym.

Jako organizatorzy niejednokrotnie odbieraliśmy pozytywne opinie i gratulacje za profesjonalną organizację od rozlicznych urzędów, placówek, stowarzyszeń i spółdzielni oraz, co nas szczególnie cieszy i motywuje do dalszego działania, podziękowania od uczestników konkursu, w których szczególną uwagę zwrócili oni na kwestie właściwej promocji ich inwestycji i docenienie wysiłków związanych z niełatwym przecież procesem tworzenia. Istotą naszego działania jest też fakt, że współpracę z inwestorami nie ograniczamy tylko do przebiegu samego konkursu i ogłoszenia laureatów, ale jako Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami oraz współpracujący z nami Instytut Gospodarki Nieruchomościami utrzymujemy z inwestorami kontakt i służymy swoim doświadczeniem i wsparciem również po jego zakończeniu.

Zapewne te działania, jak i poziom konkursu oraz prestiż gali finałowej sprawiają że z roku na rok zwiększa się też ilość zgłaszanych do nas inwestycji, a pierwotnie zasięg lokalny nabrał ogólnopolskiego charakteru. Bez względu na zmienną koniunkturę gospodarczą, zwłaszcza w ostatnich czasach doświadczaną przez niekorzystne czynniki ogólnoświatowe, jak wojna czy pandemia, nasz konkurs nie tylko trwa, ale wręcz się rozwija, dzięki czemu docieramy do każdego zakątka Polski, motywując i wspierając wartościowe działania, a tym samym sprawiając, że krajobraz inwestycyjny i budowlany w naszym kraju zmienia się na lepsze oraz podąża w kierunku pożądanej nowoczesności.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2023 r.

Podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się 7 września 2023 r. w Centrum Konferencyjnym w Pile, zostaną ogłoszeni laureaci Konkursu oraz wręczone statuetki Inwestycja Roku. Nagrodzeni mają zagwarantowaną promocję inwestycji na stronie internetowej www.kign.pl, w biuletynie promocyjnym oraz otrzymają dyplom potwierdzający uczestnictwo w Konkursie.

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd
Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

2023 Karta zgloszenia

2023 Regulamin Konkursu Inwestycja Roku

A passion for planning, enjoy putting their plans into action.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque iaculis libero, ac pellentesque mi fermentum vitae. Donec ipsum tellus, dapibus at blandit sed, iaculis quis est. Maecenas luctus facilisis lacus, et aliquet arcu cursus vitae. Nulla dolor erat, iaculis in gravida quis, pellentesque sed tortor. Aliquam varius euismod orci venenatis tincidunt. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Duis vel pharetra metus, ut pretium mi. Nunc at dolor eros. Aenean tempor viverra risus sit amet condimentum. Nulla facilisi.

Event involves the planning of all kinds of events.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque iaculis libero, ac pellentesque mi fermentum vitae. Donec ipsum tellus, dapibus at blandit sed, iaculis quis est. Maecenas luctus facilisis lacus, et aliquet arcu cursus vitae. Nulla dolor erat, iaculis in gravida quis, pellentesque sed tortor. Aliquam varius euismod orci venenatis tincidunt. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Duis vel pharetra metus, ut pretium mi. Nunc at dolor eros. Aenean tempor viverra risus sit amet condimentum. Nulla facilisi.

Event involves the planning of all kinds of events.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque iaculis libero, ac pellentesque mi fermentum vitae. Donec ipsum tellus, dapibus at blandit sed, iaculis quis est. Maecenas luctus facilisis lacus, et aliquet arcu cursus vitae. Nulla dolor erat, iaculis in gravida quis, pellentesque sed tortor. Aliquam varius euismod orci venenatis tincidunt. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Duis vel pharetra metus, ut pretium mi. Nunc at dolor eros. Aenean tempor viverra risus sit amet condimentum. Nulla facilisi.

Do you have a passion for organizing and meeting new people?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce scelerisque iaculis libero, ac pellentesque mi fermentum vitae. Donec ipsum tellus, dapibus at blandit sed, iaculis quis est. Maecenas luctus facilisis lacus, et aliquet arcu cursus vitae. Nulla dolor erat, iaculis in gravida quis, pellentesque sed tortor. Aliquam varius euismod orci venenatis tincidunt. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Duis vel pharetra metus, ut pretium mi. Nunc at dolor eros. Aenean tempor viverra risus sit amet condimentum. Nulla facilisi.